Intézmény

Az Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány település egyetlen iskolája.

1.Az intézmény alaptevékenysége:

Általános iskolai nevelés-oktatás

 • Általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
 • Általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
 • Az SNI tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos)
 • Integrációs felkészítés
 • BTM-estanulók integrált oktatása
 • HHH tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítése
 • Napköziotthon, tanulószoba
 • Inkluzív nevelés-oktatás bevezetése évfolyamonként egy osztályban

Hitvallásunk

Felvállalni az általánosan képző komplex személyiség és képességfejlesztő pedagógiát megvalósító iskolát, ahol előtérbe kerülnek:

– a komplexitás

– személyközpontúság

– nyitottság

– esélyegyenlőség alapelvek.

2.Létszámadatokról:

 • Tanulócsoportok száma 13.
 • Tanulólétszámunk 227 fő.
 • Pedagóguslétszám 27 fő.
 • Az intézményi összdolgozói létszám 36 fő.